Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Nhà thuốc tiếp nhận thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang website hay liên hệ qua email, điện thoại. Bất kỳ thông tin nào nhà thuốc thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:

  • Dùng để hoàn thiện trang website của nhà thuốc (Nhà thuốc liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trên trang website của mình dựa trên các thông tin và phản hồi mà nhà thuốc nhận được từ bạn)
  • Dùng để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
  • Dùng trong xử lý các giao dịch
  • Dùng địa chỉ email mà bạn cung cấp cho việc xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin.


2. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chúng Tôi sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
  • Nhà thuốc lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra.


4. Địa chỉ của đơn vị thuthập và quản lý thông tin cá nhân

  • Nhà thuốc lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng gửi email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh
  • Khách hàng hoàn toàn có thể tự chỉnh sửa thông tin của mình hoặc yêu cầu nhà thuốc cung cấp, xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu.


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
  • Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉcó thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.
QRCode Link Sản Phẩmqrcode